SOOPLE logo

High-performing teams creëren

Als je meer autonomie in je organisatie wilt creëren, dan zal je moeten werken aan de juiste dynamiek in de teams. Het gaat daarbij om vier elementen:

 • Het moet helder zijn welk purpose het team wil realiseren, welke strategie een team kiest om dat te realiseren en welke prioriteiten daarbij horen.
 • Er moet wederzijds vertrouwen komen tussen medewerkers en leiders. Iedereen moet zich veilig voelen om een optimale bijdrage te leveren aan het hoofddoel (purpose) van het team.
 • Het is belangrijk dat er transparantie ontstaat over de performance van het team en al haar leden. Niet om af te rekenen, maar juist om inzichtelijk te maken waar en hoe het beter kan. Dus hoe we elkaar kunnen helpen!
 • Er moet gekozen worden voor een ‘continue-verbeteraanpak’ die het beste bij het team past.

Als je ondernemerschap bij je medewerkers wilt bevorderen en daarmee de performance van je teams wilt verbeteren, dan moet je dagelijks aan het bovenstaande werken. Wij helpen je graag om je een kickstart te geven en jou in staat stellen om hier zelfstandig steeds beter in te worden.

Onze aanpak

SOOPLE ondersteunt altijd vanuit een logische business-case. We bepalen met elkaar een helder doel en een logische roadmap. We accepteren ook dat we gedurende het proces op basis van nieuwe inzichten voor een nieuwe slimmere aanpak kunnen kiezen.

We doen dit aan de hand van de volgende stappen

 1. Business-case vertalen naar een (team-)veranderdoel.
 2. Inzicht creëren in de belangrijkste versnellers en vertragers voor succes.
 3. Met de betrokkenen (individuele) doelen opstellen en koppelen aan de verandering (leerplan).
 4. Vaststellen wie wat in zijn of haar gedrag binnen het proces anders gaat doen.
 5. Wat betekent dit voor het team en welke spelregels zijn er?
 6. Het team gaat met de nieuwe spelregels aan de slag.
 7. Samen met het team een methode bedenken om de nieuwe spelregels in de organisatie en het proces te verankeren.

Wil je hier meer over weten? Bel ons een keer, we scheppen graag op over hoe we dit bij anderen gedaan hebben. En we vinden het nog veel leuker om samen met jou na te denken hoe we dit bij jouw team tot een succes kunnen maken.

Benieuwd hoe jullie organisatie verbeterd kan worden?

Vraag een quickscan aan

Benieuwd hoe jullie organisatie verbeterd kan worden?

Vraag een quickscan aan